KIVAM VERİCİLER PDF Yazdır e-Posta

 

E 412 GUAR GUM
KARBOKSİ METİL SELOLUZ ( C.M.C.)
E 441 JELATİN
E 414 GUM ARABİK
MALTO DEKSTRİN
E 460 MİKRO KRİSTAL SELÜLOZ - AVICEL
E 440 PEKTİN
E 415 XHANTAN GUM
E 1201 POLIVINIL PROLIDON - PVP K 30

 
CHEMICAL MINING& METALLURGICAL INDUSTRIES INTERNATIONAL INDUSTRIES INTERNATIONAL, TRADE CONSULTING & ENGINEERING